Go to Top

Keuringen KMVK

Vanaf 1 januari 2016 zijn Vis&Seizoen en Stichting Keurmerk Milieu, Veiligheid en Kwaliteit (KMVK) een professionele samenwerking aangegaan. Met als doel het verhogen van het duurzaamheidspercentage van en voor de Vis&Seizoen partners. Alle partners dienen zich 1 keer in de drie jaar te laten keuren. Vanaf 1 januari 2017 heeft Green Leisure de eerste pilot audits uitgevoerd bij een aantal partners en deze zijn positief verlopen. De komende drie jaar zullen de keuringen voor alle partners plaatsvinden, hierover krijgt iedere partner ten zijne tijd bericht.

Stichting Vis&Seizoen wil bijdragen aan het behoud en herstel van de visbestanden en ecosysteem door duurzame visserij op basis van het seizoen te stimuleren. Speciaal voor ondernemers in de foodretail, catering en horeca is het Partner Programma en het Vis&Seizoen Certificaat ontwikkeld.

Het Vis&Seizoen certificaat stimuleert het bewustzijn onder ondernemers in de foodretail, catering en horeca rondom duurzame visserij en helpt hen het aandeel duurzaam verantwoorde vis steeds verder te vergroten, zonder afbreuk te doen aan smaak, kwaliteit en marge. Door kennis te delen en beschikbaar te stellen aan haar partners streeft Stichting Vis&Seizoen naar een steeds duurzamere horeca.

Audits

Om het Vis&Seizoen certificaat te mogen dragen dienen de partners zich 1 keer per drie jaar te laten keuren en dient aan een aantal voorwaarden te voldoen.

Keurmeesters

Marco Ouwerkerk
Binnen Green Leisure is Marco verantwoordelijk voor social media en de (financiële) administratie. Als adviseur heeft hij de afgelopen jaren brede ervaring opgedaan met duurzaam ondernemen binnen onder andere hotels, strandpaviljoens, campings en stranden. Als adviseur is hij onder meer betrokken geweest bij projecten voor de toeristisch recreatieve sector in o.a. Zeeland Castricum, Loosduinen, Arnhem, Scheveningen, Den Haag, Delft, Haarlem en Flevoland.

Sander Verschuren
Sander de specialist in de catering-, restaurant- en hotelsector op o.a. de thema’s MVO managementsystemen en Food- & Beverage.
Als projectmanager is hij o.a. betrokken bij het realiseren van de nieuwe duurzame Crown Lounge voor KLM op Schiphol Airport, Beachlodges op het strand in Petten en is hij actief als MVO adviseur bij WestCord Hotels, Fletcher Hotels en Hampshire Hotels.

Keurmeesters Greenleisure Marco & Sander