Go to Top

Organisatie

Stichting Vis&Seizoen is een non-profit organisatie. Vis&Seizoen stelt haar kennis en visie beschikbaar om wereldwijd bij te dragen aan het behoud en herstel van de vispopulatie.

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:

  • Wim van As (voorzitter)
  • Klaas Varkevisser (secretaris)
  • Hans Geurts (penningmeester)
  • Marisca Moll-van As (relatiemanager)
  • Willem Himmelreich (culinair adviseur)
  • Jakob Doorn (Vis&Seizoen specialist)
  • Iens Boswijk (PR)
  • Agnes de Leeuw (marketing, communicatie)
  • Naomi van Rooij (accountmanager)

Lees online de jaarverslagen van Stichting Vis&Seizoen: