Go to Top

MSC traject voor pulsvisserij op tong en schol is gestart

Start visserij Tong en Schol

De Coperatieve Visserij Organisatie (CVO) heeft onlangsde start van hetMSCtraject voor pulsvisserij op tong en schol aangekondigd. De Twinrig en Flyshoot visserij zijn reeds gecertificeerd en nu wil de CVO ook voor een MSC certificering gaan voor de pulsvisserij op tong en schol.
Hiermee is de CVO er van overtuigd dat ze een grote stap voorwaarts zetten in verdere verduurzaming van de Nederlandse aanvoersector. Alle Nederlandse pulsvissers die bij de CVO aangesloten zijn zullen binnen het MSC traject participeren.Het gaat in het totaal om 92 schepen. Een onafhankelijk beoordelingsteam (Acoura Marine) zal binnen 12 tot 18 maanden alle benodigde informatie over de pulsvisserij verzamelen om een oordeel te kunnen geven op de volgende drie criteria van MSC:

  • -De gezondheid van de visbestanden tong en schol
  • -De impact van het vistuig op het mariene ecosysteem
  • -Het beheer van de visserij

Pulstechniek; duurzame vangsttechniek

Het proces verloopt geheel transparant en stakeholders kunnen hun interesse kenbaar maken om hieraan bij te dragen. Eind juni/ begin juli zal het bezoek van de beoordelaar plaatsvinden, de zogenoemde site-visit.
De pulstechniek heeft een minder bijvangst, een lagere impact op het bodemleven en minder brandstofverbruik dan de traditionele boomkorvisserij. Dit is onder andere gebleken uit onderzoek waarbij de sector heeft samengewerkt met onderzoeksinstituten IMARES, het LEI en ILVO. Tevens wordt er op dit moment een onderzoeksprogramma uitgewerkt op het inzichtelijk maken van de (ecologische) impact van een volledige overgang naar de pulskor.

Lees meer op www.visfederatie.nl