Go to Top

Hollandse snoekbaars uit het Vis&Seizoen assortiment

Snoekbaars

De Hollandse snoekbaars uit de binnenwateren van Nederland gaat verdwijnen uit het duurzame assortiment van Vis&Seizoen. Dit omdat de bestanden niet meer beheerd zijn en daardoor kan men niet aangeven of de populatie wel of niet op peil is.

Populatie

De vangstmethode zijn nog steeds duurzaam, zonder bijvangsten en zonder aantasting van de bodem. Ook blijft in Nederland een gesloten seizoen bestaan, dit is in de periode dat de snoekbaars haar eitjes af zet, namelijk april tot en met mei. Het water heeft dan een temperatuur tussen de 11-16 graden bereikt. Doordat er een gesloten seizoen blijft bestaan wordt er gezorgd dat de snoekbaars zich rustig kan voortplanten, wat goed is voor het behoud van de populatie.

Alternatief

Een alternatief voor de Hollandse snoekbaars is de MSC variant uit Zweden. Wil je deze bestellen, doe dan altijd navraag bij je visleverancier of ze in het assortiment hebben.

Bij vragen kan je mailen naar info@visenseizoen.nl.