Go to Top

Span visserij

Span visserij | duurzame vangstmethode

Span visserij | duurzame vangstmethode

Span visserij | duurzame vangsttechniek

De Span visserij wordt ook wel twin trawling genoemd en is gebaseerd op de enkelvoudige trawltechniek. Het is een samenspel van twee schepen die beide een net voorttrekken. Scheerborden zijn bij span visserij overbodig. Doordat beide schepen gelijk opvaren en afstand bewaren kan het net zich volledig openen en zo de vis omarmen. Deze afstand wordt bewerkstelligd door een zogenaamd koptouw, dat is een touw, meestal van nylon gemaakt, wat op beide schepen op het voorste puntje (de kop) van het schip wordt bevestigd. Door deze bevestiging kan men niet uit elkaar varen en blijft het net altijd open. Met deze methode wordt voornamelijk rondvis gevangen zoals Makreel, Sardien, Wijting en Kabeljauw. Het net dat wordt gebruikt is veel groter en langer dan wat wordt gebruikt voor de vangst met enkelvoudige trawl.