Go to Top

Speervissen

speervissen

Speervissen, minder duurzame vangstmethode

Speervissen | minder duurzame vangsttechniek

Het speervissen is wellicht de oudste techniek die wordt gebruikt om vissen te vangen. De speer, vroeger vaak gemaakt van wilg of hazelaar werd voorzien van een scherpe punt die vaak werd gemaakt van vuursteen en tevens als een soort weerhaak. Tegenwoordig wordt deze techniek nog steeds toegepast en niet alleen in achtergestelde gebieden. De moeilijkheid is de vis te raken. Doordat de visser rekening moet houden met de optische breking aan het wateroppervlak, lijkt het of zijn prooi verder weg is. Met uiterste precisie doorklieft men de vis. In vroegere tijden werd ook de walvis naar ondiepere wateren gedreven en met speren bestoken. Doordat het vissen met de speer veel kracht kost en snelheid essentieel is heeft men in een later stadium het boog vissen uitgevonden. Door technische vooruitgang ontstond later hieruit de harpoen.