Go to Top

Staand want visserij

Staand want visserij, minder duurzame vangstmethode

Staand want visserij, minder duurzame vangstmethode

Staand want visserij | minder duurzame vangsttechniek

De benaming staand want visserij is eenvoudig te verklaren. Het is feitelijk een muur van netten of een enkel net dat op de bodem wordt opgezet met behulp van drijvers met een verzwaarde onderlijn. De vissen zwemmen als het ware tegen een muur op en raken daarin verstrikt.

Deze methode is even eenvoudig als doeltreffend en wordt meestal toegepast rond wrakken of obstakels waar veel vis zich schuil houdt. Staand want vissers vangen vissen zoals tong, kabeljauw, tarbot, harder en zeebaars. De staand want visserij kent weinig bijvangst en wordt als duurzaam betiteld. Staand want visserij op zee is aan regels gebonden en heeft haar “beperkingen”. De lengte van het net mag maximaal 25 km lang zijn…oei. Staand want visserij kan men onderverdelen in twee groepen.

Kieuwnet methode is een grofmazig net waarin de vis met de kop vast blijft steken en niet meer terug kan. Deze methode is bijzonder selectief. Te grote vis blijft niet in de netten steken terwijl zeer kleine vis er doorheen zwemt.

Warnet methode is zeer doeltreffend. Warnetten zijn zeer fijnmazige netten die voor het grofmazige kieuwnet wordt gehangen. Het spreekt voor zich dat zowel grote als kleine vis hierin verstrikt raakt.