Go to Top

Boomkor

Boomkor, niet duurzame vangstmethode

Boomkor, niet duurzame vangstmethode

Boomkor | niet duurzame vangsttechniek

Het vissen met de boomkor wordt wereldwijd toegepast. Het principe is even eenvoudig als doeltreffend. Aan beide zijden van de boot wordt met de uitstaande giek een sleepnet uitgezet die is voorzien van een stalen buis (boom )die de netten open houden. Aan de buis zijn aan weerszijde twee “schoenen “ of “sloffen” bevestigd waarop deze over de zeebodem wordt voortgetrokken. Aan de boom zijn wekkerkettingen bevestigd die de bodem vis doet opschrikken en zo in het net (de kor) doen belanden. Deze vangsttechniek kent bodemberoering maar zoals sommige beweren dat de gehele boom een totale catastrofe aanricht is een fabel. Feit is dat nagenoeg alle trawltechnieken in meerdere of mindere maten bodemberoering kent. Betreffende de boomkor zijn het de sloffen, de wekkerkettingen en het net dat contact maakt met de zeebodem. Vandaar dat men aan het net nylon stukken touw bevestigd om slijtage te verminderen. Nadelig is de hoeveelheid bijvangst, maar zonder deze techniek wordt de vangst van platvis, zoals tong ernstig bemoeilijkt. Met de boomkor vangt men hoofdzakelijk platvissen zoals tong, griet, tarbot, schol en schar. Effectief is deze methode zeker, maar kent ook nadelen zoals hoog olie verbruik.