Go to Top

Cyanide

Cyanide, niet duurzame vangstmethode

Cyanide, niet duurzame vangstmethode

Cyanide | niet duurzame vangsttechniek

Het vissen met Cyanide vindt nog steeds plaats in Indonesië, Filippijnen en veel andere onderontwikkelde landen en vormt een ernstige bedreiging voor de natuur onder water. De veelal door armoe gedreven jongeren duiken te water en zoeken tussen gaten en spleten in het koraal naar vissen die zich daar schuil houden. Gewapend met een bidon cyanide spuiten zij gif om zo de vis te verdoven. Het gif heeft een verlammende werking, waarop de duiker de vis gemakkelijk uit het water kan halen. De toegediende dosis is cruciaal, teveel kan het leven kosten van de vis, maar een te hoge dosis ook voor de duiker. Het gebruik van cyanide tast tevens het koraal aan. De vis die na uitwerking van deze giftige stof overleeft wordt voor veel geld verhandeld aan handelaren en restaurateurs. Een ieder die wel eens in Azië misvormde vis heeft gezien in aquarium kan er van uitgaan dat dit het gevolg is van overtollig inname van cyanide.