Go to Top

Geschiedenis

Wat begon met een prachtige zesdelige boekenserie is uitgegroeid tot een invloedrijke stichting met meer dan 100 aangesloten leden.

Vanaf 1949: Versvishandel Jan van As is een familiebedrijf. Om het bedrijf door te kunnen geven aan de volgende generatie staat duurzaam ondernemen hoog in het vaandel. Maar de duurzaamheidsambities bij Versvishandel Jan van As reiken verder dan de grenzen van de eigen onderneming: het bedrijf wil actief bijdragen aan de structurele kennisoverdracht over duurzame vis richting consumenten en professionals. Versvishandel Jan van As ziet het als een morele plicht om te zorgen dat ook toekomstige generaties consumenten van verse vis kunnen genieten.

2005-2008: Die ambitie leidt tot de ontwikkeling van een speciale boekenserie voor de horeca: “Vis&Seizoen”. Een baanbrekende uitgave die chefs een duwtje in de goede richting geeft voor verduurzaming van vis op de kaart. Het zorgt binnen de horeca voor een enorme bewustwording over de duurzaamheidsdilemma’s in de visserijsector. In 2005 verschijnt het eerste deel. In drie jaar tijd worden in totaliteit zes delen uitgebracht.

2008: Versvishandel Jan van As richt de stichting Vis&Seizoen op, met Wim van As als voorzitter. Het doel van de stichting is om seizoensgebonden visserij en seizoensgebonden consumptie van vis te stimuleren om zo de vispopulaties wereldwijd te helpen behouden en herstellen. Het vergroten van bewustwording bij consumenten en professionals is een belangrijk doel.

2008-2011: Om draagvlak binnen de keten te krijgen is het van belang dat er wetenschappelijke onderbouwing komt voor de aanname dat het beter is voor de visstanden om vis tijdens de paaiperiode niet te vangen en consumeren. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Europees Visserij Fonds (EVF) kent een subsidie toe om het onderzoek uit te laten voeren door Wageningen Universiteit en Researchcentre.

2010: In 2010 wordt om te komen tot een algemeen erkende definitie van duurzame vis een intensieve samenwerking gestart met WNF, MSC en the Good Fish Foundation. Stichting Vis&Seizoen is als eerste in Nederland groepsmanager voor de MSC-Chain of Custody certificering in de horeca. The Good Fish Foundation voert alle assessments uit voor opname in het Vis&Seizoen assortiment van niet MSC gecertificeerde visserij.

2011: In oktober worden de conclusies van het wetenschappelijke onderzoek naar seizoensgebonden visserij gepresenteerd: in het rapport Effects of fishing during the spawning period: C076/10 en C077/10; Spawning closures: C067/11. Kort samengevat is de conclusie dat het aannemelijk is dat het met rust laten van vis in het paaiseizoen – vooral bij visbestanden onder druk én in combinatie met duurzame vangsttechnieken – een positief effect heeft.

2012-2014: Eind 2011 introduceert Stichting Vis&Seizoen het “Onbezorgd 100% duurzaam” partnerprogramma. Het initiatief krijgt in de loop der jaren in de horeca steeds meer bekendheid en draagvlak. De groeiende groep partners (aangesloten restaurants)  die de boodschap van Vis&Seizoen communiceren, vergroten de naamsbekendheid bij de consument ook steeds meer. Met meer dan 150 partners (waaronder toonaangevende spelers als Hilton Nederland, Fifteen en Marqt) is Stichting Vis&Seizoen een effectieve voorvechter van verduurzaming.

2015-2016: Vanaf 01/01/’16 zijn Stichting Vis&Seizoen en Stichting KMVK een professionele samenwerking aangegaan met als uiteindelijk doel het verhogen van het duurzaamheidspercentage van de Vis&Seizoen Horecapartners. Deze samenwerking houdt in dat Green Key (i.o.v. KMVK) alle audits gaat verzorgen voor de Horecapartners van Stichting Vis&Seizoen.