Go to Top

Handmatige dreg

Handmatige dreg | duurzame vangstmethode

Handmatige dreg | duurzame vangsttechniek

De handmatige dreg methode van schelpdiervisserij kan worden omschreven als zeer arbeidsintensief. Vissers bewandelen de kustwateren met behulp van een soort hark waaraan een net is bevestigd. De kwaliteit van de vangst is zeer hoog en de methode kan duurzaam worden genoemd. Er zijn veel plaatsen in de wereld waar deze oude techniek nog steeds wordt toegepast.