Go to Top

Keuringen KMVK

Vanaf 1 januari 2016 zijn Vis&Seizoen en Stichting Keurmerk Milieu, Veiligheid en Kwaliteit (KMVK) een professionele samenwerking aangegaan. Met als doel het verhogen van het duurzaamheidspercentage van en voor de Vis&Seizoen partners. Alle partners dienen zich 1 keer in de drie jaar te laten keuren. Vanaf 1 januari 2017 heeft Green Leisure de eerste pilot audits uitgevoerd bij een aantal partners en deze zijn positief verlopen. De komende drie jaar zullen de keuringen voor alle partners plaatsvinden, hierover krijgt iedere partner ten zijne tijd bericht.

Stichting Vis&Seizoen wil bijdragen aan het behoud en herstel van de visbestanden en ecosysteem door duurzame visserij op basis van het seizoen te stimuleren. Speciaal voor ondernemers in de foodretail, catering en horeca is het Partner Programma en het Vis&Seizoen Certificaat ontwikkeld.

Het Vis&Seizoen certificaat stimuleert het bewustzijn onder ondernemers in de foodretail, catering en horeca rondom duurzame visserij en helpt hen het aandeel duurzaam verantwoorde vis steeds verder te vergroten, zonder afbreuk te doen aan smaak, kwaliteit en marge. Door kennis te delen en beschikbaar te stellen aan haar partners streeft Stichting Vis&Seizoen naar een steeds duurzamere horeca.

Audits

Om het Vis&Seizoen certificaat te mogen dragen dienen de partners zich 1 keer per drie jaar te laten keuren en dient aan een aantal voorwaarden te voldoen.

Keurmeesters

Marco Ouwerkerk
Na zijn opleidingen in sport, toerisme en recreatie betrad Marco Ouwerkerk rond 2001 het speelveld van milieuzorg en duurzaam ondernemen.
In de afgelopen jaren uitgegroeid tot een all-round MVO-adviseur en projectleider met als specialiteiten certificatie-systemen, events en horeca.
Binnen Green Leisure is Marco verantwoordelijk voor projectontwikkeling, MVO advies, communicatie en de (financiële) administratie.

Sander Verschuren
Sander Verschuren kwam tijdens zijn opleiding Economie in Rotterdam in aanraking met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).
In zijn eerste professionele jaren heeft hij MVO projecten opgezet in de horeca bij cateraar Avenance en bierbrouwerij AB-InBev.
Binnen Green Leisure is Sander o.a. verantwoordelijk voor de projectcoördinatie, MVO advies bij grote accounts, certificeringsystemen en internationale projectontwikkeling. Recent voerde Sander verschillende onderzoeken uit naar het gebruik van duurzame disposables op horecalocaties uit.

Keurmeesters Greenleisure Marco & Sander