Go to Top

Keurmerken

Keurmerken

Om het Vis&Seizoen assortiment samen te stellen wordt niet alleen gelet op de seizoenen, maar ook op de duurzaamheidsstatus. Hiervoor werkt Vis&Seizoen samen met MSC, ASC, The Good Fish Foundation en SKAL. Onderstaand vind je meer informatie over de partijen met wie wordt samengewerkt.

ASC (Aquaculture Stewardship Council)

ASC is een onafhankelijke internationale non-profit organisatie die een certificeringsprogramma voor verantwoorde viskweek beheert en verder ontwikkelt.

Het keurmerk heeft onder andere regels voor minder en beter gereguleerd antibioticagebruik, duurzamer visvoer (meer plantaardig in plaats van wilde vis), het beschermen van de lokale biodiversiteit en ecosystemen, het energiegebruik, de uitstoot van broeikasgassen, afvalbeheer en gebruik van chemicaliën. Ook garandeert het keurmerk betere arbeidsomstandigheden voor het personeel en zijn er richtlijnen hoe kwekerijen rekening moeten houden met de lokale gemeenschap. De ASC-standaarden kennen daarnaast eisen voor optimale groei van de kweekvis die ook goed uitpakken voor het dierenwelzijn. Bijvoorbeeld eisen voor waterkwaliteit, stressvermindering en leefruimte. Er zijn geen welzijnseisen voor de slacht.

Veel van de criteria zijn opgesteld door het Wereld Natuur Fonds, de viskwekers en wetenschappers.

MSC (Marine Stewardship Council)

Het MSC-keurmerk staat voor duurzaam gevangen, traceerbare, wilde vis. MSC werkt met de meerdere standaarden.

De vangstmethodes mogen de natuur niet beschadigen en vissoorten niet worden overbevist. Visvangst op bedreigde vispopulaties is verboden en vissers hebben quota. Er zijn geen eisen aan dierenwelzijn, zoals de tijdsduur tussen vangst en slacht of de slachttechniek.

Het gehele proces bij MSC gecertificeerde producten moet traceerbaar zijn van de visserij tot het eindproduct. Bedrijven in de keten (handel, verwerking, verkopers, merken) kunnen hun operatie laten certificeren met deze standaard. Daarmee weet je als consument dat de duurzaam gevangen MSC gecertificeerde vis niet wordt vermengd met niet-MSC gecertificeerde vis.

Europees Keurmerk voor Biologisch (SKAL)

Biologisch gecertificeerde vis is altijd gekweekte vis. Wildvangst kan niet biologisch worden gecertificeerd. Voor de kweek van biologische vis gelden veel duurzaamheidseisen. Ook bevat de biologische wetgeving eisen aan de herkomst van de juveniele, het dierenwelzijn, het gebruikte visvoer, de slachttechnieken en de aquatische systemen.
Gesloten recirculatiesystemen zijn verboden (behalve voor broed- en kweekkamers). In een gesloten recirculatiesysteem is er geen natuurlijke waterdoorstroming, maar wordt water rondgepompt.

VISwijzer methodiek


De beoordelingen voor de VISwijzer zijn uitgevoerd door Good Fish Foundation en het Wereld Natuur Fonds. Voor de beoordelingen worden de meest recente wetenschappelijke gegevens over visbestanden gebruikt.

Elke vissoort wordt apart beoordeeld. De beoordelingsmethode bestaat uit een vragenlijst voor wild gevangen vissoorten en een vragenlijst voor gekweekte vissoorten. Voor elke vissoort moet je weten waar de vis vandaan komt en met welke techniek de vis is gevangen of gekweekt. In de vragenlijsten komen allerlei belangrijke milieu- en duurzaamheidsonderwerpen aan de orde. Per vraag zijn punten te verdienen. De hoeveelheid punten bepaalt of de vis in het rood, oranje of groen komt. Wanneer een vis 0 – 40% heeft, is deze vis rood. Wanneer deze 40 – 60% van de punten haalt, is deze oranje. Wanneer deze de vis meer dan 60% haalt, valt die in de groene kolom.

Vragen categorieën voor wild gevangen vis:
• De biologische kenmerken van de vis – sommigen vissoorten kunnen beter tegen bevissing dan andere soorten
• De effecten van visserij en vistechniek – zijn er veel bijvangsten? Veroorzaakt het vistuig schade aan de bodem?
• (De effectiviteit van) beheersmaatregelen – dit gaat om zowel maatregelen van de overheid als maatregelen door vissers zelf.

Vragen categorieën voor kweekvis:
• Het productiesysteem – hoeveel water en energie gebruikt het kweeksysteem
• Samenstelling en hoeveelheid visvoer – waar komt het visvoer vandaan en hoeveel visvoer eet de gekweekte vissoort?
• De effecten op de omgeving – wordt het water vervuild of kunnen ziektes verspreid worden?
• De (effectiviteit van) het management/ beheer – houdt de kweker rekening met de eisen van de overheid? En wat doet hij zelf extra?