Go to Top

Kweken in zee

Kweken in zee, minder duurzame vangstmethode

Kweken in zee, minder duurzame vangstmethode

Kweken in zee | minder duurzame vangsttechniek

Het kweken van vis vindt plaats over de gehele wereld. Als basis kweekt men de pootvisjes op in bassins op het land. Als de vis voldoende is gegroeid zet men de vis uit in bassins op zee. Het kweken is niet geheel risicoloos, er zijn kwekerijen die ernstig vervuilend zijn voor het milieu. Duurzame kwekerijen zijn er ook. Die zelfs pootvisjes van de gekweekte vis oplaten groeien zodat de wilde populatie niet wordt aangetast. De bassins lijken op grote ringen waaraan een net is bevestigd tot wel 40 meter diep.