Go to Top

Kweken op het land

Kweken op het land, duurzame vangstmethode

Kweken op het land, duurzame vangstmethode

Kweken op het land | duurzame vangsttechniek

Het kweken van vis in bassins op het land is minder risicovol dan het kweken op zee. Het kweken van vis in gesloten systemen verdiend de voorkeur en mag zich in sommige gevallen duurzaam noemen. De te kweken pootvisjes worden naar mate deze groeien verplaats naar verschillende en grotere bassins om zo de groei voort te zetten.