Go to Top

Privacy Statement

STICHTING VIS&SEIZOEN hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy en de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. Daarom leggen we u in dit privacy statement uit welke gegevens we van u verwerken en waarom we dat doen. We houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij raden u aan om ons privacy statement zorgvuldig door te lezen.

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

STICHTING VIS&SEIZOEN gevestigd Centrale Groothandelsmarkt 135, 1051 LJ te Amsterdam, ingeschreven onder KvK 32.13.90.23. STICHTING VIS&SEIZOEN is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle in dit privacy statement genoemde verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Informatie over personen die hen (direct of in combinatie met andere gegevens) identificeerbaar maakt, noemen we persoonsgegevens. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: uw (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres.

Van wie verzamelt STICHTING VIS&SEIZOEN persoonsgegevens?

STICHTING VIS&SEIZOEN verkrijgt en verwerkt persoonsgegevens van personen die producten of diensten afnemen, websitebezoekers, of derden die contact opnemen met STICHTING VIS&SEIZOEN. Bijvoorbeeld indien u:

 • een bestelling plaatst;
 • een dienst afneemt;
 • aangeeft onze nieuwsbrieven te willen ontvangen;
 • aan een prijsvraag of promotie deelneemt;
 • deelneemt aan enquêtes;
 • bij of voor ons werkzaam bent;
 • een zakelijke relatie heeft met STICHTING VIS&SEIZOEN.

Contact met STICHTING VIS&SEIZOEN kan plaatsvinden via:

 • telefoon;
 • schriftelijke correspondentie;
 • de contactformulier op STICHTING VIS&SEIZOEN.nl, bijvoorbeeld voor het aanvragen van de STICHTING VIS&SEIZOEN nieuwsbrief;
 • per e-mail;
 • een link die is opgenomen in een door ons toegezonden e-mailnieuwsbrief of een andere aan u aangeboden elektronische boodschap.

Welke persoonsgegevens verzamelt STICHTING VIS&SEIZOEN?

STICHTING VIS&SEIZOEN verzamelt in elk geval de volgende persoonsgegevens:

 • Personalia: uw (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres;
 • Bestelgegevens (bijvoorbeeld welke artikelen of diensten u bij STICHTING VIS&SEIZOEN bestelt of afneemt);
 • (Interactie)gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, cookie ID’s, surfgedrag en welke pagina’s u bezoekt op visenseizoen.nl, e-mailvoorkeuren voor de e-mailnieuwsbrieven, open- en klikgedrag van de e-mailnieuwsbrieven, voorkeuren/interesses, meningen, het gebruik van social media.

Op basis van welke grondslag verwerkt STICHTING VIS&SEIZOEN persoonsgegevens?

STICHTING VIS&SEIZOEN verwerkt persoonsgegevens op basis van de noodzaak daarvan voor de uitvoering van de overeenkomst met haar partners, bijvoorbeeld gegevens die nodig zijn om uw bestelling of dienst op te nemen af te leveren en contact te houden over (de voortgang van) deze bestellingen of diensten.

STICHTING VIS&SEIZOEN verwerkt ook persoonsgegevens op basis van uw toestemming of op basis van een gerechtvaardigd belang van STICHTING VIS&SEIZOEN. Dit gerechtvaardigd belang bestaat eruit dat STICHTING VIS&SEIZOEN haar partners en websitebezoekers betere aanbiedingen kan doen als zij kan beschikken over gegevens omtrent uw gebruik van de website en uw voorkeuren.

Ten slotte kan STICHTING VIS&SEIZOEN persoonsgegevens verwerken op grond van een wettelijke plicht.

Voor welke doeleinden verwerkt STICHTING VIS&SEIZOEN persoonsgegevens?

STICHTING VIS&SEIZOEN verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het geven van uitvoering aan de overeenkomst tussen STICHTING VIS&SEIZOEN en haar partners: het verwerken van diensten, bestellingen en leveren en informeren hiervan;
 • Het bijhouden van een partnerbestand voor toekomstige bestellingen of diensten;
 • Het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van de websites om optimaal gebruiksgemak te bieden;
 • Het uitvoeren van interne (kwaliteits)analyses en productontwikkeling om onze producten en dienstverlening voor u te verbeteren;
 • Het informeren over interessante ontwikkelingen, acties en aanbiedingen via verschillende (digitale) communicatiekanalen;
 • Het uitvoeren van sollicitatieprocedures;
 • Het uitnodigen voor evenementen en beurzen

Om deze doeleinden te realiseren, koppelt, combineert en analyseert STICHTING VIS&SEIZOEN beschikbare (persoons)gegevens (zoals in dit privacy statement benoemd) om zo de meest relevante doelgroepen en segmenten, inhoud, informatie, momenten en kanalen te bepalen en op elkaar af te stemmen. Zo kunnen we het aantal contactmomenten met u beperken. Dit gebeurt in bepaalde gevallen volledig geautomatiseerd.

Bewaartermijnen

STICHTING VIS&SEIZOEN bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om u een goede en zorgvuldige dienstverlening te kunnen bieden en te kunnen voldoen aan uw wensen. Als wij uw gegevens niet meer nodig hebben, worden deze vernietigd.

Verstrekking van gegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan andere partijen tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening/de overeenkomst, of wanneer STICHTING VIS&SEIZOEN hiertoe verplicht is op grond van een wettelijk voorschrift.

Deze partijen verwerken uw persoonsgegevens alleen op de manier zoals STICHTING VIS&SEIZOEN hen voorschrijft. STICHTING VIS&SEIZOEN verkoopt of verstrekt uw persoonlijke gegevens niet aan derden.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van STICHTING VIS&SEIZOEN. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

STICHTING VIS&SEIZOEN en andere websites

Op onze website treft u een aantal links aan naar andere websites. Dit privacy statement is niet van toepassing op deze andere websites. STICHTING VIS&SEIZOEN is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze websites met uw persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Beveiliging

STICHTING VIS&SEIZOEN hecht veel waarde aan het beveiligen van persoonsgegevens en neemt verschillende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen. STICHTING VIS&SEIZOEN neemt onder meer maatregelen zoals het versleutelen van financiële gegevens, wachtwoorden en door gebruik te maken van firewalls en veilige servers.

Uw rechten

Als wij uw persoonsgegevens verwerken, dan kunt u een verzoek doen tot inzage van deze gegevens, de gegevens te wijzigen, over te dragen aan een andere partij, te verwijderen of de verwerking hiervan te beperken. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie van STICHTING VIS&SEIZOEN via telefoon, post of e-mail, tenzij deze informatie noodzakelijk is in het kader van onze dienstverlening aan u. Daarnaast bent u gerechtigd uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken.

Dergelijke verzoeken kunt u indienen door contact op te nemen met:

 

STICHTING VIS&SEIZOEN BV
t.a.v. Privacy Officer
Postbus 58074
1040 HB  Amsterdam

Of u kunt een e-mail richten aan: privacyofficer@visenseizoen.nl

STICHTING VIS&SEIZOEN streeft ernaar om een verzoek binnen 4 weken te verwerken.

Heeft u ondanks onze zorgvuldige maatregelen een klacht met betrekking tot de wijze waarop STICHTING VIS&SEIZOEN met uw persoonsgegevens om gaat? Dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Wilt u na het lezen van ons privacy statement meer informatie of heeft u nog vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact op met onze Privacy Officer via het e-mailadres: privacyofficer@visenseizoen.nl

Wijzigingen privacy statement

STICHTING VIS&SEIZOEN behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wij adviseren u dit statement met regelmaat te lezen. De meest recente versie vindt u altijd op www.visenseizoen.nl.

 

DISCLAIMER

Stichting Vis&Seizoen (Kamer van Koophandel: 32.13.90.23), hierna te noemen V&S, verleent u hierbij toegang tot www.visenseizoen.nl (“de Website”) en nodigt u uit het aangebodene af te nemen.
V&S behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
V&S spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden diensten en/of goederen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze diensten en/of goederen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van V&S.
In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan V&S nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze goederen en/of diensten liggen bij V&S. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van V&S, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke goederen en/of diensten anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Deze pagina is voor het laatst opgemaakt op 20-07-2018 (versie 1.0.1).