Go to Top

Mossel Bodemcultuur

MOSSEL BODEMCULTUUR

Mytilus edulis

Er zijn wereldwijd meerdere soorten mosselen. Mosselen zijn er in allerlei variaties en worden veel geconsumeerd. De mossel is wellicht de bekendste onder de schelpdierachtige. De mossel is een tweekleppige en heeft een donker blauw/zwart gekleurde schelp en kan een doorsnede van 8 centimeter behalen. De mossel wordt internationaal ook wel blue mussel genoemd en komt voor in de Oostelijk en Westelijke delen van de Atlantische oceaan tot in de Middellandse zee en in de Noordzee.

Categorie: .

Product Description

duurzaamheidskalender mossel bodemcultuurMen kan de mossel uit het wild consumeren maar deze zijn vaak groot en bezitten weinig vlees. Commercieel wordt de mossel hoofdzakelijk gekweekt. Het kweken van mosselen gebeurd op verschillende manieren. Een gebruikelijke methode is de zogenaamde bodemcultuur. Al enkele jaren gebruikt men ook een andere methode, zie mossel hangcultuur.

Seizoen en duurzaamheid

Het is niet raadzaam om de bodemcultuur mosselen het gehele jaar te consumeren. De bodemcultuur mossel gaat zich voortplanten in het voorjaar meestal vanaf de maand april tot en met juli. In deze periode is de mossel mager. Een bekend gegeven is dat als de R in de maand zit dat dan de consumptie van mosselen aan te bevelen is. Feitelijk bezit de mossel dan het hoogst percentage vlees. De bodemcultuur mossel is verkrijgbaar onder het MSC label.

Vangstgebied (FAO 5) en vangsttechniek

De mossel bodemcultuur wordt in de Oosterschelde gekweekt. In het vroege voorjaar gaat de mossel melken en de larven groeien snel uit naar wat men noemt mosselzaad, dat zijn kleine mosseltjes. Deze jonge mosselen worden opgevist en worden uitgezet op zogenaamde percelen. De jonge mossels hechten zich op collectoren die op de bodem leggen. Als de mossel groter wordt dan wordt deze verplaatst naar andere percelen om te groeien tot dat deze consumptie geschikt zijn. De mossel wordt met de kor van de bodem bevist.

Gastronomie

De bodemcultuur mossel wordt het meest geconsumeerd, als deze kwalitatief inboet dan is de hangcultuur mossel een optie (zie mossel hangcultuur). De bodemcultuur mossel heeft in verhouding een dikkere schelp en is optimaal als deze een vleespercentage heeft van meer dan 34%. De bodemcultuur mossel kunt u bakken, stomen, koken en frituren.

De bodemcultuur mosselen kunnen wat zand en soms wel een klein krabbetje bezitten in de schelp. Het is raadzaam de mossel goed te spoelen. Spoel de schelp nooit in zoetwater maar neem het liefst gezuiverd zeewater of neem 30 gram zeezout op 1 liter water. Controleer ten alle tijden of de mossel vers is. Staat de schelp iets open, geef dan een tik op de schelp. Sluit deze zich dan is de schelp levend. Voelt de mossel plakkerig aan en heeft deze een penetrante geur dan is dit schelpdier oud.

Engelse benaming: Mussel bottom culture

duurzame vis

100% Vis&Seizoen assortiment