Go to Top

Tarbot

TARBOT

Scopthalmus maximus

Gekweekte tarbot wint aan populariteit. Dat heeft een aantal redenen, ten eerste is deze vis goed verkrijgbaar en is de prijs het gehele jaar stabiel. Gekweekte tarbot uit Spanje is vaker te verkrijgen in vergelijking met de Nederlandse variant. Deze kan meer dan 5 kilogram zwaar worden en is zelfs levend verkrijgbaar.

Categorie: .

Product Description

duurzaamheidskalender tarbotTarbot behoort tot de beter smakende vissoorten en is een vis uit de duurdere prijsklasse, het is een luxe vissoort. Wilde exemplaren zijn niet het gehele jaar optimaal en zijn qua prijs zeer variabel. Het alternatief is de gekweekte tarbot.

Seizoen en duurzaamheid

De gekweekte tarbot kunt u het gehele jaar consumeren. Het heeft een groene status omdat dit exemplaar in gesloten bassins op het land wordt gekweekt. Indien u deze gekweekt niet kunt verkrijgen dan is de wilde een optie, mits het seizoen het toelaat.

Vangstgebied (FAO 27) en vangsttechniek

Op een aantal plaatsen in Europa wordt tarbot gekweekt, ook in Nederland al waar men hedendaags top kwaliteit produceert. Het wordt gekweekt in gesloten bassins op het land. Voor de aanwas gebruikt men grote “moeder” exemplaren die eitjes afzetten. Deze eitjes worden opgevangen en zorgvuldig grootgebracht tot echte pootvisjes. Deze kleine visjes worden weer uitgezet in andere bassins en naar gelang deze groeien verder uitgezet in bassins tot deze consumptie geschikt zijn.

Gastronomie

Verre weg de meeste consumenten proeven niet het verschil tussen kweek en wilde tarbot.

Gekweekte tarbot kan wat gronderig smaken, is vetter en vaak harder qua structuur. U kunt het bakken, grillen maar voor het beste resultaat kunt u het best in de oven garen of stomen.

Gekweekt heeft het vaak een bruin/gelig gevlekte buikzijde. Verwijder ten aller tijden de donker gekleurde bovenhuid, u kunt deze niet consumeren.

Engelse benaming: Turbot

duurzame vis

100% Vis&Seizoen assortiment