Go to Top

Sumwing

Sumwing | duurzame vangstmethode

Sumwing | duurzame vangstmethode

Sumwing | duurzame vangsttechniek

De vangstmethode van de sumwing is gebaseerd op de boomkormethode. Het grote verschil is dat de boom vervangen is door een soort vleugel. De vleugel is bestuurbaar, de hoogte wordt aangestuurd door een taster die over de bodem glijdt. De vleugel kan uitgevoerd worden met wekkerkettingen maar dat is eigenlijk alweer achterhaald, de sumwing kan ook worden gecombineerd met de pulskor (zie pulskor). De toepassing van de sumwing kent grote voordelen, zo bespaart men enorm op het brandstof verbruik en kent men met deze techniek nauwelijks bodemberoering.