Go to Top

Tuna trap

Tuna trap | duurzame vangstmethode

Tuna trap | duurzame vangstmethode

Tuna trap | duurzame vangsttechniek

Er zijn verschillende methodes om tonijn te vangen. De Tuna trap is het diervriendelijkst. Doordat de vis langs het lange inloopnet wordt gedirigeerd zwemt de vis zichzelf in gevangenschap. Het grote voordeel is dat de vis geen stress ondervindt en niet wordt opgejaagd. Eenmaal in de trap wordt de Tonijn doorgesluisd naar de aangekoppelde ring al waar deze tijdelijk verblijft. Is de ring vol dan verhuisd de tonijn naar de volgende ring. Kwekers die hoogwaardige kwaliteit tonijn “op mesten” voeden de vissen met verse vis.