Go to Top

Twinrig

Twintig | duurzame vangstmethode

Twinrig | duurzame vangstmethode

Twinrig | duurzame vangsttechniek

De twinrig methode is niets anders dan het voorttrekken van twee netten die horizontaal aan elkaar zijn verbonden. Het middelpunt van de twee netten is verzwaard met een slof. Aan beide uiteinden van het net zijn scheerborden bevestigd die het net tijdens het varen naar buitenwaartse richting wijken en zo het net horizontaal openen. Het spreekt voor zich dat het schip flink wat pk’s in huis moet hebben om het net voort te kunnen trekken. Ook met deze methode is er sprake van serieuze bodemberoering, zij het minder dan bij de vangst met de boomkor. Een ander voordeel ten opzichte van de boomkor is dat de ongewenste bijvangst minder is. Naast dat men met deze techniek op zoek gaat naar bodemvis, kan men ook in hogere delen van het water vissen, op zoek naar hoofdzakelijk rondvis. Kwalitatief zijn de vangsten goed. Twinrig visserij is toch sterk in opkomst als alternatief voor de boomkor visserij. Het is milieuvriendelijker, want er is minder dieselverbruik en minder bodemberoering dan bij de boomkor. Het nadeel is dat er geen Tong mee gevangen kan worden. De visserij wordt ook gebruikt voor de vangst van Langoustines.