Go to Top

Weer visserij

Weer visserij | duurzame vangstmethode

Weer visserij | duurzame vangstmethode

Weer visserij | duurzame vangsttechniek

De weer visserij is een oude passieve vorm van vissen. In vroege tijden werd deze techniek vooral gebruikt om Ansjovis te vangen. De weer visserij werd op meerdere plaatsen toegepast, waarbij eb, wateren gedeeltelijk droogvallen. De V-vormige constructie bestaat uit twee armen die men vleuken noemt. Deze zijn gemaakt van houten takken dat men weerhout noemt. Aan het einde, waar de vleuken samenkomen, is een net gespannen waarin uiteindelijk de vis terecht komt. De gehele constructie noemt men een weer. De werking is even eenvoudig als doeltreffend. Vissen zoals Ansjovis, Haring en Geep zwemmen als het eb is langs de vleuken naar de dieper gelegen fuik en wordt uiteindelijk opgesloten. Deze manier van vissen wordt hedendaags wereldwijd nauwelijks meer toegepast.